IMPRO
IMPRO pro školy
Učit se skrze radost ze hry

Umět využít hravý a kreativní potenciál dětí je neuvěřitelné
úspěšné při výchově a vzdělávání. Hra, spontaneita v
tvoření a radost jsou základní kameny pro efektivní učení.
Aplikovaná improvizace tohle všechno zvládne do procesu
učení hravě přinést.

IMPRO
pro školy

Pro učitele mohou být užitečná především tato témata, která aplikovaná improvizace rozvíjí

  • zacházení s chybou

  • práce se změnou

  • komunikace – aktivní naslouchání, srozumitelné vyjadřování, kongruentní projev (soulad mezi tím, co si myslím, co říkám, co dělám)

  • konstruktivní zpětná vazba

  • reakce na nečekané situace

  • prezentační dovednosti

  • spolupráce

  • stavba modelových situací, hraní rolí

  • zapojení kreativity do procesu třídy

 

Velkou přidanou hodnotou je, že učitelé na kurzech a dílnách získají vedle vlastního osobního rozvoje i širokou inspiraci pro práci se studenty ve formě her a aktivit, které mohou ve třídě používat. 

 

Varianty kurzů

Kurz se šije na míru potřebám konkrétní školy - tematickým i časovým. Pro představu uvádíme základní možnosti:

 

3hodinový workshop - rozvoj dovedností v konkrétní oblasti (např. práce s chybou) nebo rychlá ochutnávka principů improvizace.

 

workshop na 1 den - zažití základních principů improvizace, získání databanky aktivit pro další práci se studenty, možnost zaměření na rozvoj konkrétních oblastí dle potřeby školy a zájmu učitelů.

 

workshop na 2,5 dne - intenzivní trénink, který je možné uzavřít výstupem - představení před diváky. Účastníkům přinese komplexní zkušenost s přípravou impovizovaných scén na jevišti, kterou využijí při výuce dramatické výchovy ve škole či při práci na modelových situacích v ostatních předmětech.

Impro aktivity pro učitele - více informací a přihlášení

Sebevědomý učitel - více informací a přihlášení

Kdo vás bude provázet lektorsky:
Simona Trávníčková

Kde:
V prostorách AKADEMIE Libchavy (Horní Libchavy u Ústí nad Orlicí)

či v prostorách školy