Koučovací kompetence naživo
IMPRO pro kouče

Co má impro společného s koučováním?
Radost, čistou mysl a partnerské směrování.


Kurz pro kouče vytváří symbiózu technik a přístupu impra s
uvědomováním si svých koučovacích dovedností. Vytváří
také prostor vzájemně se podpořit v rozvoji koučováním
přímo témat, která impro provokuje. Je to posilování
koučovacích kompetencí a dovedností v praxi,
uvědomování skrze zážitek, koučování a sebereflexi.

Pokud jste koučové, co se nikdy nezastaví v rozvoji, tak tohle je pecka.

Aplikovaná improvizace

Aplikovaná improvizace využívá principy, nástroje, metody, kompetence a postoje vytvořené v kontextu divadelní, hudební či taneční improvizace. Tyto principy, nástroje atd. pak využívá pro nedivadelní účely.

Účastníci workshopů aplikované improvizace jsou schopni využít tyto principy a nástroje v praxi, ve svých každodenních životech. Trénink aplikované improvizace pozitivně ovlivňuje osobnostní rozvoj, rozvoj týmů, kreativitu, inovaci a osobní spokojenost.

Spolupráce, Sebedůvěra, Tvořivost, Radost

V atmosféře pozitivních nabídek roste v každém z účastníků chuť se přidat, přispět se svou troškou do mlýna. Strach, nedůvěra a úzkost jsou nahrazeny soustředěním, tvořivostí a smyslem pro spolupráci. Tento přístup umožňuje jednotlivcům I skupinám realizovat svůj tvůrčí potenciál a zvyšovat vlastní sebedůvěru.

Mnohé aktivity, cvičení a hry, které Aplikovaná improvizace využívá, jsou připraveny tak, aby podporovaly schopnost jít do rizika, umožňovaly hravost a učily být přítomnými. Zatímco účastníci rozvíjí či nabourávají své stávající způsoby uvažování, záhy zjišťují, že se u toho i skvěle baví.

 
IMPRO
pro kouče

Délka výcviku:
1,5 denní trénink koučovacích kompetencí metodami
aplikované divadelní improvizace

Kdy: předpokládaný termín JARO 2021

Cena:
4 100 Kc + DPH (v ceně je zahrnuto jídlo a ubytování ve
společných prostorách)

Kdo vás bude provázet lektorsky:
Simona Trávníčková, Eva Mohauptová

Přihlášení: zde

Kde:
V prostorách AKADEMIE Libchavy v Horních Libchavách u
Ústí nad Orlicí.

Na kurzu impra jsem se ocitla jako na zážitkovém kurzu,
otevřena užít si radost a tvoření. A brzy mi došlo, že to je
zážitkový kurz koučování. V každé situaci jsem zažívala, jak
jsem schopna vnímat tady a reagovat na to, co partner v
akci přináší. Učili jsme se navazovat bez podsouvání svého
příbehu. Během dne jsme byli schopni tvořivě pracovat s
čímkoliv, co přijde bez zábran a bez svého scénáře. Impro
posiluje postoj, že nic není chyba, vše může pokračovat,
všichni jsme v pořádku, a když akceptuji to, co je, mám
pořád možnosti, jak jít dál. Každá akce byla rychlé zrcadlo
mé otevřenosti, bytí v přítomnosti a schopnosti být
partnerem. Přímo v akci si testuji, zda přemýšlím, nebo
poslouchám druhého a navazuji. Dlouho jsem se tak
nesmála a zároveň se intenzivně učila. Simi zároveň vytváří
tak bezpečný a radostný prostor, že každá vaše chyba je
důvod křičet hurááá.
A s tím vším potenciálem impra jsme to se Simi daly
dohromady a je to tady - specializovaný kurz zaměrený na
rozvoj koučů a jejich koučovacích kompetencí.


Eva Mohauptová

Kontakt

Kateřina Schediwá

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání firem

tel.:+420 773 562 888

e-mail: schediwa@akademiesro.cz

AKADEMIE

IMPRO

je jedním z projektů

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225