IMPRO pro firmy
Moderní rozvojová metoda

Aplikovaná improvizace je celosvětově užívaná metoda rozvoje jednotlivců a firemních týmů. V zahraničí se běžně používá pro trénink manažerů v oblasti práce se změnou, v inovacích, v oblasti komunikace, spolupráce, obchodních a prezentačních dovedností. V České republice se již pomalu ale jistě také dostává do povědomí. Unikátní je na této metodě především to, že je velmi akční, zábavná a hravá. Právě uvolněná atmosféra programů založených na IMPRU umožňuje účastníkům strhnout bariéry rozvoje a týmové spolupráce a dostává se na dřeň tématům, na něž je trénink zaměřen.

 

Principy improvizace používáme v oborech, kterým rozumíme. Se znalostí prostředí tak aplikujeme improvizaci při budování a rozvoji spokojených a výkonných firemních týmů, při práci ve školách, při tréninku koučování a při podpoře navazování a upevňování vztahů mezi rodiči a dětmi.

Proč je užitečné jít cestou improvizace?

Současné podnikatelské prostředí je plné změn. Více než kdy dříve vyžaduje flexibilitu, schopnost reagovat na nečekané situace a vypořádat se s přicházejícím stresem. Umět reagovat, rychle se rozhodovat, jít do rizika, přicházet s novými nápady a podporovat nápady ostatních. To vše je možné rozvíjet metodami aplikované improvizace.

 
IMPRO jako teambuilding
Zážitek, na který vaši lidé nezapomenou
IMPRO
jako teambuilding

Dejte vašemu týmu zážitek, na který nezapomene - intenzivní trénink divadelní improvizace zakončený divadelním představením pro přátele, známé a kamarády členů vašeho týmu. IMPRO dá vašim lidem zážitek, který tým stmelí a posílí. V průběhu kurzu budeme pracovat na základních týmových dovednostech, a to v uvolněné atmosféře, která přispívá k otevření témat týmové spolupráce. Účastníci teambuildingů vedených metodou aplikované improvizace oceňují, že k uvědomění dochází skrze improvizační cvičení a hry mnohem jednodušeji než ve vážné atmosféře plné tíhy a zodpovědnosti, která ve firmách často panuje při práci na tématech, jako je zacházení s chybou, týmová spolupráce či přímá komunikace.

Jak to probíhá?

Intenzivní setkání vašeho týmu zaměřené na rozvoj improvizačních dovedností. Od jednoduchých cvičení zaměřených na spolupráci, aktivní naslouchání, práci s chybou, týmovou kreativitu, koncentraci, vedení, následování a přijímání přejdeme k tvorbě improvizovaných příběhů a scén. Při nich se členové týmu musí umět zcela spolehnout na ostatní a důvěřovat jim i celému procesu. IMPRO teambuilding může být zakončený vystoupením pro veřejnost.

 

Doporučené varianty IMPRO teambuildingu

Teambuilding připravíme klientovi na míru dle jeho časových možností a konkrétního cíle dané akce. Pro jednoduchost uvádíme dvě základní varianty IMPRO teambuildingu:

 

Varianta 1: bezpečný základ

Délka trvání:

1 den nebo 1,5 den

 

Počet účastníků akce:

jedna skupina po 6-14 nebo více skupin zároveň po 6-12 lidech

 

Obsah:

Účastníci se učí základní principy improvizace (spolupráce, přijímání chyby, naslouchání, přijímání situace takové, jaká je, rozvíjení vlastních nápadů a nápadů ostatních kolegů atd.). Po sérii zábavných cvičení zaměřených na rozvoj těchto dovedností začínáme hrát krátké improvizované scénky.  Ve variantě 1 den nebo 1,5 den zůstáváme u hraní scén před ostatními účastníky akce. Kurz není zakončen vystoupením před diváky.

 

Varianta 2: naostro

Délka trvání:

2,5 dne

 

Počet účastníků akce:

6-14 

 

Obsah

Po dvou a půl dnech jsou účastníci připraveni předstoupit před publikum a sehrát své první improvizované divadelní představení pro své přátele, známé a kolegy z firmy.

Před účastníky je první den večer postavena velká výzva - za 2,5 dne se připravit na improvizované divadelní přestavení. Získají tak velký společný zážitek, na který budou moci dlouhodobě vzpomínat. Zkušenost, že zvládnout takovou výzvu, kterou jsme před ně postavili, je potom přenositelná do jejich pracovní reality. Tam také mohou zvládnout cokoli, pokud budou fungovat jako skutečný tým.

 

Kdo vás bude provázet lektorsky:
Simona Trávníčková
 

Kde:
V prostorách Akademie (Horní Libchavy u Ústí nad Orlicí)

Kontakt

Kateřina Schediwá

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání firem

tel.:+420 773 562 888

e-mail: schediwa@akademiesro.cz

AKADEMIE

IMPRO

je jedním z projektů

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225