IMPRO pro firmy
Moderní rozvojová metoda

Aplikovaná improvizace je celosvětově užívaná metoda rozvoje jednotlivců a firemních týmů. V zahraničí se běžně používá pro trénink manažerů v oblasti práce se změnou, v inovacích, v oblasti komunikace, spolupráce, obchodních a prezentačních dovedností. V České republice se již pomalu ale jistě také dostává do povědomí. Unikátní je na této metodě především to, že je velmi akční, zábavná a hravá. Právě uvolněná atmosféra programů založených na IMPRU umožňuje účastníkům strhnout bariéry rozvoje a týmové spolupráce a dostává se na dřeň tématům, na něž je trénink zaměřen.

 

Principy improvizace používáme v oborech, kterým rozumíme. Se znalostí prostředí tak aplikujeme improvizaci při budování a rozvoji spokojených a výkonných firemních týmů, při práci ve školách, při tréninku koučování a při podpoře navazování a upevňování vztahů mezi rodiči a dětmi.

Proč je užitečné jít cestou improvizace?

Současné podnikatelské prostředí je plné změn. Více než kdy dříve vyžaduje flexibilitu, schopnost reagovat na nečekané situace a vypořádat se s přicházejícím stresem. Umět reagovat, rychle se rozhodovat, jít do rizika, přicházet s novými nápady a podporovat nápady ostatních. To vše je možné rozvíjet metodami aplikované improvizace.

 
IMPRO
pro rozvoj dovedností
IMPRO pro rozvoj dovednosti
Nový rozměr

Připravili jsme pro Vás jednodenní workshop, kterým Vás bude provázet Raymond van Driel (Nizozemí) a Simona Trávníčková z Akademie. Workshop bude v angličtině s překladem. Na workshopu budete moci zažít, jak metoda aplikované improvizace funguje a k čemu může být užitečná vám a vašim týmům na cestě ke spokojené a výkonné firmě.

Na workshopu se zaměříme na rozvoj těchto klíčových dovedností:

  • schopnost přizpůsobit se změnám a přijímat je jako přirozenou součást života

  • umět se zaměřit na inovace a hledání nových řešení

  • skutečné zaměření na zákazníka a na jeho potřeby

  • schopnost vnímat, co se skutečně děje v komunikaci a reagovat na to tak, že to situaci prospěje

  • schopnost přijímat nápady druhých a společně tvořit - týmová kreativita

  • rozumět sám sobě, ostatním, situacím a vztahům (emoční inteligence)

 

Naše pozvání přijal Raymond van Driel z Nizozemí, mezinárodní facilitátor, kouč, lektor v oblasti leadershipu, spolupráce, kreativity a inovací. Je členem vedení mezinárodní organizace International Applied Improvisation Network, kde rozvíjí metodu aplikované improvizace pro užití v práci a businessu. S těmito nástroji pracoval na kurzech například pro Pixar, Google, CERN, Apple a univerzity v Harvardu, Stanfordu, Maastrichtu.

Proč jsme Raymonda van Driela pozvali?

Protože metoda aplikované improvizace je unikátním nástrojem pro uvědomění postojů a trénink dovedností nezbytných pro život a business ve 21. století, v době 4. průmyslové revoluce.

Svět a práce již dávno nefunguje na zaručených postupech, jistotách. Dnes se děti ve školách připravují na povolání, která zatím ani neexistují. Konkrétní znalosti a dovednosti, které budou v budoucnosti potřebovat pro práci, zatím často ani nejsou známy. Kdysi dlouhodobě fungující plány neustále podléhají změně. Trvání na jistotě, přesnosti, jednání přesně podle stanovených pravidel přestává stačit. Namísto toho je stále podstatnější flexibilita, schopnost se učit novým věcem, otevřenost změnám a novým nápadům.

Podle výzkumu Světového ekonomického fóra z roku 2016 ohledně nejdůležitějších dovedností pro pracovní trh v roce 2020 zaujímají první tři místa následující dovednosti Komplexní řešení úkolů, kritické myšlení a kreativita. Ta se v přehledu dovedností nezbytných v roce 2015 objevovala až na 10. místě. A emoční inteligence, která v roce 2020 zaujímá šesté místo, v roce 2015 mezi top 10 nebyla vůbec. Pro práci v době 4. průmyslové revoluce budou mnohem potřebnější sociální dovednosti jako emoční inteligence, spolupráce, přesvědčování a schopnost učit ostatní bude mnohem důležitější než samotné technické dovednosti, na jejichž rozvoj je dnes často kladen důraz.

Aplikovaná improvizace se pro rozvoj těchto a dalších dovedností používá v řadě světově úspěšných firem (Google, CERN, Pixar, Apple) a v polovině nejlepších MBA škol ve světě (Stanford, London Business School, Harvard and INSEAD). Díky tréninku metodami aplikované improvizace se dokážeme připravit na budoucnost, kde sociální dovednosti budou klíčem k úspěchu.  

Kdy a kde:

Termín ochutnávky najdete zde

Kontakt

Kateřina Schediwá

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání firem

tel.:+420 773 562 888

e-mail: schediwa@akademiesro.cz

AKADEMIE

IMPRO

je jedním z projektů

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225