IMPRO pro firmy
Moderní rozvojová metoda

Aplikovaná improvizace je celosvětově užívaná metoda rozvoje jednotlivců a firemních týmů. V zahraničí se běžně používá pro trénink manažerů v oblasti práce se změnou, v inovacích, v oblasti komunikace, spolupráce, obchodních a prezentačních dovedností. V České republice se již pomalu ale jistě také dostává do povědomí. Unikátní je na této metodě především to, že je velmi akční, zábavná a hravá. Právě uvolněná atmosféra programů založených na IMPRU umožňuje účastníkům strhnout bariéry rozvoje a týmové spolupráce a dostává se na dřeň tématům, na něž je trénink zaměřen.

 

Principy improvizace používáme v oborech, kterým rozumíme. Se znalostí prostředí tak aplikujeme improvizaci při budování a rozvoji spokojených a výkonných firemních týmů, při práci ve školách, při tréninku koučování a při podpoře navazování a upevňování vztahů mezi rodiči a dětmi.

Proč je užitečné jít cestou improvizace?

Současné podnikatelské prostředí je plné změn. Více než kdy dříve vyžaduje flexibilitu, schopnost reagovat na nečekané situace a vypořádat se s přicházejícím stresem. Umět reagovat, rychle se rozhodovat, jít do rizika, přicházet s novými nápady a podporovat nápady ostatních. To vše je možné rozvíjet metodami aplikované improvizace.

 
IMPRO
pro společenskou odpovědnost firem
IMPRO pro společenskou odpovědnost firem
CSR událost roku ve vašem regionu

Chceme propojit firmy s lidmi a společensky významnými projekty ze stejného regionu. Cílem IMPRA pro společenskou odpovědnost firem je podpořit zajímavé společensky významné projekty z vybraného regionu a navázat spolupráci firemního a nefiremního sektoru.

 

Jak to probíhá?

Vybrané týmy ze čtyř odvážných firem se utkají v zápase v improvizaci na slavnostním galavečeru v divadle. Každý firemní tým si vybere jeden společensky významný projekt, na který chce svou účastí v této CSR akci přispět. Výtěžek galavečera získá ten projekt, který podporovala vítězná firma.

 

Co to přinese zapojeným firmám?

  • smysluplně pojatou akci v rámci společenské odpovědnosti firem

  • zviditelnění v regionu

  • propojení firem a lidí žijících v regionu

  • prezentaci firem navenek jako zaměstnavatele, který podporuje dobrou věc a dává na ni čas a prostředky

 

Jak to konkrétně probíhá:

1) intenzivní příprava (2,5 dne)

  • 12 účastníků z každé firmy projde kurzem improvizace (rozvoj, velký týmový zážitek). Ti na konci kurzu mezi sebou vyberou 4, kteří je budou reprezentovat na souboji firem

  • každá firma si vybere jeden zajímavý projekt z regionu, který chce účastí v této akci podpořit

2) naladění (1,5 dne)

  • 4 vybraní zástupci z každé firmy se účastní společného workshopu s ostatními vybranými těsně před galavečerem. Naladění se účastní 16 herců ze 4 různých firem.

3) galavečer (jeden večer)

  • finální souboj firem v divadle. V průběhu večera zde postupně probíhají 4 zápasy v divadelní improvizaci. Jeden tým zvítězí.

  • výtěžek celého galavečera jde na projekt, který se vítězná firma rozhodla podpořit.

 

Kdo vás bude provázet lektorsky:
Simona Trávníčková
 

Délka trvání:

2,5 dne + 1,5 dne + galavečer

 

Kde:

V prostorách Akademie (Horní Libchavy u Ústí nad Orlicí) nebo jiném prostoru v regionu, kde se tato akce bude odehrávat

Galavečer proběhne v divadle.

Kontakt

Kateřina Schediwá

komunikace se zákazníky

projektů vzdělávání firem

tel.:+420 773 562 888

e-mail: schediwa@akademiesro.cz

AKADEMIE

IMPRO

je jedním z projektů

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225